ФОРМУЛИ ЗА ОГРАЖДАНЕ ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

Тези формули се използват за защита от духове, които искат да отклонят човека от духовния път

1. Никоя сила в света не е в състояние да спъне моето божествено израстване.

В Божествения план е аз да раста в Добродетелтта.

В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда.

В Божествения план е аз да живея в Божията Истина.

В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост.

В Божествения план е аз да узрея в божията Любов.

Туй право никой не може да ми го отнеме.

Дето е Господ, там съм и аз.

2. Допрете пръстите на ръцете пред устата, с длани навън и кажете:

“В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина, в която живеем и се движим и със силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички зли и лукави помишления и вражески сили”(три пъти).

3. Направете с дясната си ръка, в посока обратна на движението на часовниковата стрелка, един кръг около себе си и един около главата си. Представете си, че те са много светли и кажете думите: “В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина и със силата на Духа Божий, в тия светли кръгове да се разбият всички лоши мисли, които идат, всичките лоши заклинания да станат на пух и прах”.

4. Обърнете се на изток и вдигнете дясната си ръка, свита в лакътя. Кажете следната формула три пъти: “Господи, огради ме с диамантената стена на Твоята бяла светлина. Божият Дух, възлюбленият на моята душа, ще направи всичко за мен”. След това завъртете тялото си с вдигната дясна ръка последователно на юг, запад и север. Кажете във всяка посока три пъти същата формула.

При казавнето й в четирите посоки мислено се ограждайте с бяла светлина и диамантена стена.

5. Когато се приближавате към някого и искате да му помогнете да разпръсне злите сили, вдигнете двете си ръце с длани обърнати към него и кажете думите: “В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в която живеем и се движим, и в Името на Неговото Слово, всяко зло и лукаво помишление да се разпръсне”.

Накрая завършете с духане.

6. Когато срешнете много лош човек, не се плашете, а кажете: “Господи, познавам те и в добрия, и в лошия човек. Ти, Който управляваш Вселената, няма да допуснеш този човек да ме убие. Ти ще проявиш милосърдието си чрез него”.

7. Формула за гонене на лоши и шумни духове: “Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз служа на Бога. Ако искаш да служим заедно, остани! Ако не, напусни”.

8. Винаги, когато излизате от къщи, казвайте три пъти формулата: “Учителю благи, води ме!” След това тръгнете като прекрачите прага с десния крак.

9. Когато имате да свършите важна и сложна работа, кажете: “Учителят е светлина за нас и ние сме силата на неговата десница”.