ХАТОРИТЕ ЧРЕЗ ТОМ КЕНИЪН: НОВИЯТ ХАОТИЧЕН ВЪЗЕЛ ИЗВЕЖДА ОТ СЪЗНАНИЕТО ВИ ЗАСЕДНАЛАТА ЕМОЦИОНАЛНА ТОКСИЧНОСТ

Техниката „Лилиум” ще влее у вас светлина и жизнена енергия

Том Кениън

Преминаването на Земята през лятното Слънцестоене на 2013 г. беше енергиен показател за началото на нов Хаотичен Възел.

Тъй като вашата планета преминава през повишена климатична промяна,

ще видите увеличение на метеорологичните новости

и необичайни взаимодействия между буреносните фронтове. Това, което наричате бури, случващи се веднъж на 100 години, ще започва да се случва по-често.

Тези бури са външно проявление на Хаотични Възли и ескалацията на хаоса,

възникващ от привидно несвързани нива на съществуване.

Въпреки че вече преживяхте няколко Хаотични Възли от 2011 г. насам, вие сте в началото на друго голямо кресчендо в хаотични събития. Тъй като този конкретен Хаотичен Възел ще ускори климатични и геоложки промени, както и социално напрежение, именно

вашето лично психологично и емоционално ниво е това, което може да бъде най-засегнато.

Може да видите изразено увеличаване в емоционалната нестабилност и психологически дисбаланси сред вашите ближни (включително и във вас).

За Посветените това означава, че по пътя към по-висшите състояния на съзнанието, този Хаотичен Възел е и ще продължи да бъде както изключително предизвикателство, така и ще е пълен с възможности. Осъзнаването – дълбоко предизвикателство – е свързано с природата на този уникален Хаотичен Възел, който извежда на повърхността на съзнанието ви заседнала емоционална токсичност.

Едно от предизвикателствата, които хората на духа изпитват и ще продължат да изпитват за известно време, е дълбокото усещане, че имат неразрешени проблеми и дълбоко вкоренени вражди, които може да не се спогаждат много добре с тяхната представа за себе си. Наистина

това е време, когато представите за себе си ще бъдат разбити.

Вие виждате това да се разгръща на международно ниво /стачки, искания за сваляне на правителства/ и ще го видите да се разгръща във всички нива на обществото. Но за мнозина именно разбиването на личната представа за себе си ще е това, с което най-трудно ще се справят.

Това, което искаме да знаете, е че вашият негативизъм, вашата токсичност, отчаянието ви и вашата безнадеждност – ако те наистина са налице – не трябва да бъдат отричани от вас. По-скоро те могат да са портали в дълбокото несъзнание, до самата скала на човешкото подсъзнателно намерение.

В процеса на самоосвобождението вие трябва да се справите с тази негативност в себе си, без значение на методите, които ще използвате, за да се освободите.

Лилиумът

Сега ние искаме да включим метод за вливане на Светлина в себе си и повишаваща жизнеността енергия. Въвеждаме метода сега, защото ще са нужни голяма сила на духа и лична енергия, за да работите през този Хаотичен Възел, както и с възлите, които ще дойдат към вас в бъдеще. Наричаме го Лилиум.


Това е много прост метод, който включва биологичен пренос и изображение. Най-голямата пречка и най-голямата трудност с Лилиума е неговата опростеност.

По своята същност Лилиумът е средство за вас да привлечете в своето КА (енергийното си тяло), както и във физическото ви тяло, високи нива на духовна Светлина и жизнена енергия – това, което Йогите наричат прана и, което Даоистите/Таоистите/ наричат Чи.

В този метод вие си представяте, че в пъпа ви има подобно на лилиум цвете. Стъблото на това въображаемо цвете е кухо и е закотвено или вкоренено в точката пред гръбнака, директно срещу пъпа. Това място е известно на Даоистите/Таоистите/ като Минг-Мен(Минг-Ма) или Мястото на Живота.

Бележка: Докато повечето Даоисти/Таоисти/ използват термина Минг-Мен и казват, че това е област, повече или по-малко, противоположна на пъпа и е под кожата по гърба ви, Хаторите използват термина, за да включат по-голяма площ. За целта на Лилиума, приемайте Минг-Мен(Минг-Ма) като областта на гръбнака, която е срещу пъпа. От тази област на гръбнака, Мястото на Живота изпраща жизнена сила чрез органите на вашето тяло.

Точка Минг-Ма

Именно чрез Мястото на Живота фината енергия се разпределя към финото ви енергийно тяло и към органите на физическото ви тяло. Този тип фина енергия има много дълбоко подхранващ и подмладяващ ефект.

Когато поддържате образа на Лилиума, представяте си, че тичинката се издължава пред вас от центъра на пъпа ви. (Бележка: Тичинките са производителите на прашеца, репродуктивните органи на цветето. Те се състоят от стебло, наречено близалце и власинки, които произвеждат прашеца.) Когато създадете Лилиума чрез въображението си, тичинката се подава от центъра на цвета.

Лилиумът привлича в себе си и след това обратно в Минг-Мен(Минг-Ма) духовна Светлина и фина енергия от Космоса.

За да задействате Лилиума, всичко, което трябва да направите, е да си представите това цвете, по какъвто и начин това да има смисъл за вас, така че цветът му да е отворен и стъблото му да е кухо и да стига от пъпа в Минг-Ма. От решаващо значение за вас е да разберете, че

Лилиумът сам привлича тези небесни енергии към вас, чрез собствената си природа и без вие да трябва да правите нещо.

Няма връзка между потока на фина енергия в Лилиума и дишането ви. Веднъж след като активирате потока на небесни енергии в Лилиума, те ще текат автоматично и безпрепятствено докато ги спрете.

Чувствителните индивиди скоро ще открият, че могат да усетят потока космически енергии в тичинката на самия Лилиум, но успехът в това действие не зависи от нивото ви на чувствителност. Този тип осъзнаване е просто усъвършенстване. Това, което е важно, е да усетите и почувствате потока духовна Светлина и енергия по стъблото, кухата тръба, от Лилиума(в пъпа ви) към вашето Минг-Ма и след това да се радвате на потока на жизнена сила из фините ви и физически тела както пожелаете.

Препоръчваме ви да експериментирате с това в пет-минутни интервали, за да свикнете с начина му на работа и също така, за да избегнете претоварване.

Възможно е да се внесе твърде много небесна енергия в системата ви, ето защо ние предлагаме 5 минути всеки път.

5 минути веднъж дневно е всичко, което е необходимо, за да се запознаете с Лилиума и неговите възможности.

След като разберете как работи за вас Лилиумът и колко небесна енергия можете да внесете в себе си, можете да експериментирате с по-дълги сесии, ако желаете.

След всяка сесия с Лилиума ние силно препоръчваме да си представите как Лилиумът се затваря, за да не остава отворен цветът му. Това е за самозащита, когато навлезете обратно във вашия свят. Докато научите как да отделяте положителните жизнени енергии от отрицателните жизнени енергии, които ви заобикалят, ние ви препоръчваме да задействате тази защитна стратегия.

Прибавяне на Етоса

Докато се научите да задействате Лилиума без никакъв звук или музика, в началните етапи можете да много да ви бъде от полза Звуковата Медитация Етос. Това е, защото пулсациите в този звуков отрязък улесняват движението на небесни енергии в стъблото на Лилиума, което се свързва с вашето Минг-Ма.

Като слушате Звукова Медитация Етос, когато задействате Лилиума, обърнете специално внимание на кухия канал, стъблото, което върви от Лилиума към вашето Минг-Ма. Звуковите пулсации в Етоса ще усилят потока на небесни енергии в този канал.

Звуковата медитация можете да слушате на https://tomkenyon.app.box.com/s/xf4esrzbwlt3d1sba4kj

Когато работите с Лилиума, ви предлагаме следните мисъл-форми:

1. Представете си, че вие сте част от и наследник на всички съкровища на космоса – най-висшите реалности на Светлината и най-фините жизнени енергии.

2. Представете си, че Лилиумът без усилие привлича във вас тези съкровища, когато и да изберете да отворите цвета.

3. Чрез Лилиума вие можете да изпитате трансформацията на финото ви енергийно тяло и жизненоважните органи на вашето физическо тяло.

Използвайте тази засилена енергия и жизнена сила (както и силата на Светлината), за да ви подкрепят през този мощен Хаотичен Възел и хаотичните възли, които ще последват.

Наблюдения на Том Кениън:

Терминът Лилиум, така, както е даден от Хаторите, обозначава мисловен образ във вид на цвете, който вие създавате във въображението си. Този образ не е задължително да изглежда непременно като лилиум, освен ако вие сами не изберете да е така. Това вероятно ви се струва странно, тъй като техниката е наречена „Лилиум”, което би трябвало да значи, че можете да работите само с образа на това цвете. Хаторите, обаче, обичат да играят с думите и за тях думата „лилиум” означава биологичен пренос/метафора, който вие създавате чрез собствената си воля и сили на въображението, с цел да привлечете небесни енергии във финото си енергийно тяло (вашето КА) и в органите на вашето физическо тяло.

Важният елемент тук е, че мисловният образ е цвете от някакъв вид със стъбло.

Хаторите чрез Том Кениън

Ченълингът е от 27 юни 2013 г.