ХИТЛЕР И НАЦИЗМЪТ СА ДЕЛО НА РОТШИЛДОВИ – Част 3

ИЛЮМИНАТИТЕ РОТШИЛД БОГАТЕЯТ НА ГЪРБА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД

Продължение от бр. 48

Автор: Дейвид Айк

Покойният Едмунд дьо Ротшилд казва: “Без мен ционизмът не ще успее, но без ционизма моята работа също ще бъде разрушена.”

Но аз ще отида още по-нататък. В американската делегация също присъстват братята Далъс, Джон Фостър Далъс, който по-късно става държавен секретар на САЩ и Алън Дълес, който ще стане по-късно глава на новосформираната организация ЦРУ след Втората Световна Война. Братята Дълес са от същата кръвна линия, която поддържа по-късно Хитлер, и като такива биват по-късно използвани от Ротшилдови, както и Кун, Льоб и Ко. Те биват също така въвлечени в убийството на Джон Кенеди и Алън Дълес ще участва във военната комисия, разследваща убийството. Американската делегация във Версай бива също представена от Ротшилдовия контрольор, Пол Варбург, от Кун, Льоб и Ко на американския клон на И. Г. Фарбен, докато германската делегация включва неговия брат Макс Варбург, който става банкер по времето на Хитлер. Техен гост във Франция по време на мирната конференция е самият барон Едмонд дьо Ротшилд, водеща сила по времето на създаването на еврейска родина в Израел.

Ротшилдови винаги са били основна движеща сила на Ционисткото движение. Ционизмът е в същност ЦИОН-изъм, ЦИОН е равно на слънце, следователно името на елитарното тайно общество, намиращо се зад кръвната линия на Меровингите, наричащо се Ционско братство. Противно на онова, което много хора смятат, Ционизмът няма нищо общо с еврейския народ. Повечето евреи не са ционисти, както и в същото време много неевреи се явяват ционисти.

Ционизмът е политическо движение, което не е свързано с расата.

Да се говори, че Ционизмът е свързан с еврейския народ, е като да се казва, че Демократическата партия е свързана с американския народ . Има толкова евреи, които са противници на Ционизма, въпреки че от това животът им става твърде тежък.

Понастоящем, извършвайки манипулация върху куклените правителства, спомагащи осъществяването на техния план в Близкия Изток,

Ротшилдови започнаха процес по установяване на еврейския народ в Палестина.

Барон Едмунд дьо Ротшилд, който умира през 1934 г., е „бащата на Израел“, човекът който оглавява мирната делегация във Версай. Едмонд принадлежи на френското правителство така, както Ги дьо Ротшилд. Едмонд всъщност започва установяването на евреите в Палестина още през 1880 г. той финансира руските евреи, за да могат да установят свои убежища в Палестина, но той не е можел да направи нищо относно тяхната свобода или право на раждане, освен да

следва изпълнението на Плана на Ротшилдовите илюминати.

Едмонд финансира създаването на ферми и фабрики, както и цялата индустрия със стомана. Еврейските фермери изпълняват заръките на този, който финансира, какво да посадят, знаейки добре, че ако не спазват заповедите, ще бъдат изхвърлени навън. През 1901 г. евреите се оплакват на Ротшилд относно диктатурата по установяването им, или т.нар.Ишув”/бел.ред.: Ишув, ивр. יִשּׁוּב‎, буквално означава населено място, население, също и заселване – това е събирателно название на еврейското население, което е било използвано до създаването на държавата Израел/.

Те правят запитване: “Ако ние желаем да съхраним Ишув, първо вдигнете ръце от него и позволете на новопристигналите да имат възможността за корекция според нововъзникналите си нужди”. Барон Ротшилд отговаря: “Аз създадох Ишув, аз самият. Следователно никой човек, който и новопристигнал да е или организация, няма право да се намесва в моя план.”

Накратко вие виждате истинското поведение на Ротшилдови към еврейския народ, както и към хората въобще.

Всъщност Ротшилдови като хора не са евреи, но те не са и обикновени хора. Притежават кръвна линия, която е размесена от генетическия код на рептилоидите,

които ги използват, както използват и целия еврейски народ, като параван и средство за постигане на своите цели. Съобразно книгата на Симон Шама,

двама от Ротшилдови придобиват 80% от земята на Израел.

Едмунд дьо Ротшилд работи съвместно с Теодор Херцел, който изпълнява ролята на основател на ционизма, оказващ се едно политическо движение, целящо установяването на родина за евреите в Палестина. Ротшилд стои в същото време зад друга една сила под името Шаим Вайцман друг водач на ционизма. Ето какво заявява Ротшилд на Вайцман: “Без мен ционизмът не ще успее, но без ционизма моята работа също ще бъде разрушена.”

И така с Ротшилдовите натрупвания като финансово състояние и еврейско установяване в Палестина, с техните агенти, присъстващи официално в правителството, с всичко това, което поддържа Плана на Ротшилд, съжалете се евреи над родината, нуждаеща се от пречистване, за да бъдат преодолени арабските протести. Това пречистване – катализа за евреите се оказва преследването им в Германия, както и в страните, които те покоряват с помощта на Ротшилдови, явяващи се основоположници на нацизма, чрез самия Ротшилдов потомък на име Адолф Хитлер.

Ротшилдови основаха еврейските терористични групи като Щерн Ганг и Иргун, които предизвикаха събитията, придружени с убийства и довели до създаването на държавата на Ротшилдови – Израел, през 1948 г. Тези терористични образувания, които предизвикваха кръвопролития сред еврейското население, бяха доведени от същите тези хора, които бяха поставени да управляват новата държава Израел, хора като Минахен Бегин, Давид Бен Гурион, Ицхак Рабин и Ицхак Шамир. Същите тези Ротшилдови контролирани кукли, които убиха граф Бернадод на 17 септември 1948 г., само заради това, че беше решил да представи нова резолюция пред ОН.

А Ротшилдови не били удовлетворени от причиненото невероятно страдание върху еврейския народ от страна на нацизма, макар че те дължат своето богатство до някъде на това и когато войната свършва, нараства тяхното състояние точно така, както нараства в следствие на руската революция, която те финансират.

През ранната 1998 г. по време на мое турне в Южна Африка имах лична среща с П. Бота, известен като апартейд президента на Южна Африка в продължение на 1980 г. Поканата дойде след като бях говорил на няколко мили от неговата къща. И така ние поговорихме около час и половина относно извършваната манипулация в Южна Африка, визираща отдавна свързаните с това имена на Хенри Кисинджър, лорд Карингтън и Ротшилдови.

“Имах възможността да се запозная с английските Ротшилдови, докато бях президент” – каза Бота и започна да ми разказва една история, която ги описва перфектно в дълбочина. Той разказа, че те са поискали среща с него и неговия външен министър. На тази среща Ротшилдови му казали, че в Швейцарски банки има огромни богатства, някога принадлежали на немски евреи и, че било възможно това да се инвестира в Южна Африка, ако те се съгласят в хода на преговорите. Това е онова богатство, откраднато от немските евреи, които изживяха страданията по време на нацизма, което излезе на бял свят сред невероятни скандали през последните години. Ротшилдови бяха натрупали състояние от всичко това по време на войната. Бота ми каза, че е отказал да приеме пари, но че неговият външен министър е останал на срещата с Ротшилдови и че не е сигурно дали не са постигнали споразумение.

Към наши дни Ротшилдови продължават да контролират страната, която има върху собствения си флаг техния семеен символ. Те използват тази страна и нейния народ, за да поддържат конфликти вътре в нейните очертания, както и със заобикалящите я арабски страни, а по този начин се създава огнище на напрежение в района на Близкия Изток чрез метода “Разделяй и Владей”, след което “Покорявай”. Било им е позволено не на последно място да контролират нефтеното производство в тези страни още от времето, когато нефтът се появи като стратегически продукт.

Моля ви, хора на Израел, както и от целия свят! Вгледайте се във всичко това!

Вие сте били разигравани като пионки срещу нееврейските нации. Вие, както и всички ние, които се грижим за своите деца и свободата на нашия свят, трябва да се обединим и противостоим на силата, която си е играла и продължава да си играе с всички тези хора, като с кукли. Чрез поддържане на страх – всеки от другия, чрез разделение и контрол, това са били главните лостове за осъществяване на диктатура, глобално управление.

А сега да се обърна към хората от арабския народ: “Никога, никога не участвайте с Ротшилдови в играта по осъществяване на Илюминатския контрол и не вземайте ничия страна в конфликта. Ако контролиращите го извършат, те не биха били сигурни за последствията от другата страна, участваща в конфликта. Във всеки един значителен конфликт те контролират водещата страна, даже понякога участват и зад двете страни на конфликта.

И така, ние знаем кой контролира водачеството на евреите в Израел. Това са Ротшилдови и Илюминатите.

Но тогава кой контролираше Ясер Арафат?

Същите хора, които контролират Менахем Бегин от Израел и президента Садат от Египет по време на “мирното споразумение”, по време на президентството на Картър.

Бегин, Садат и Картър, всички те се явяват илюминатски кукли, точно тъй, както израелските водачи, Арафат и Клинтън представляват днес. Става нещо като скеч, като кино, което се разиграва пред общественото мнение.

Онова, което е направено, е вече направено и сега хората на Израел и Палестина имат нужда да работят и живеят заедно в хармония и съвместно уважение. Няма друг път освен този на още повече смърт, още повече страдания, още повече конфликти – точно онова, което илюминатите и Ротшилдови искат. Те имат един ужасен план за Израел, според който всичките страни в конфликта ще страдат.

И така, без значение от каква раса, цвят или култура сте всички вие, без значение от каква религия, какво верую изповядвате, нека всички народи по света разберат, че свободата е единственият път пред всички, които са разделени с изкуствени бариери.

Нека да се научим да живеем съвместно, докато все още има време.

Войната ще свърши, когато го поискаме.

Светът е онова, което ще му позволим да бъде.

Искаме да променим света, но тогава нека променим себе си.

Молбата ми към всички е да разпространяват тази статия, колкото се може по-нашироко.