ЧИСТОТО СЪРЦЕ ЩЕ БЪДЕ ПАСПОРТЪТ ЗА ВИСШИТЕ СВЕТОВЕ

Когато през 2012 – 2013 г. се извърши духовната и физическа селекция на човечеството, всеки от нас ще трябва да реши какво ще предприеме.

Ще има хора, които ще пожелаят да останат на Земята. Те ще бъдат основно два вида. На първо място ще са подготвените духовно и физически, които ще поддържат високите вибрации.

Тях ще ги наричат Пазители на Честотата.

Те ще бъдат най-уважаваните и почитаните, защото от тях ще зависи животът на другите, пожелали да останат на Земята, макар и с по-малка подготовка.

Други пък ще предпочетат евакуацията и развитието в трето измерение. Една част от общата маса обаче, ще откажат да бъдат евакуирани, но ако нямат физическа подготовка и духовна нагласа, те просто няма да оцелеят!

Евакуацията, както вече писах, ще бъде доброволна и всеки трябва да реши какво да прави.

Ще дойдат големи кораби, дълги по 10 – 20 километра от Плеядите,

защото те са отговорни за този сектор от Галактиката и ще транспортират голяма част от човечеството на нова, специално направена за тази цел, планета.

Критичният, дори трагичен момент в емоционално отношение е този, когато в семействата ще настъпи разделение, с оглед на различните предпочитания. Ще има моменти на нерешителност, много хора ще се окажат „разкрачени над пропастта”, поради колебанието или нежеланието си да се разделят с близките си. Ще бъдат облагодетелствани тези, чиито сърца са чисти, изпълнени с любов и доброжелателност. Чистото сърце ще бъде паспортът за висшите светове.

Земята няма да бъде същата. Тя ще вибрира на много висока честота и тези, които приемат да останат върху нея, в бъдеще ще дишат етер. Тук ще бъде място за инициации. Етерното дишане ще се осъществява чрез коронната чакра/Сахасрара/, сърдечната чакра/анахата/ и тазовата чакра/Муладхара/.

Постепенно дихателните функции на белите дробове ще закърнеят, ще има големи промени на клетъчно ниво.

Под влияние на мощните светлинни вибрации ще се измени ядрото на клетките. На първо време то ще добие неправилни очертания, клетката – също. Ще стане нарастване на ядрото до размера на клетката, когато броят на ДНК-спиралите нарасне значително.

В процеса на Прехода животните ще се ориентират и придвижват по-бързо от човека. Ще изчезнат пчели, риби, птици, а това вещае големи стопански загуби. Четем, че течението Гълфстрийм е намаляло значително, а то влияе върху движението на въздушните маси.

Но един от най-важните въпроси пред съвременния човек е дали ще успее да се справи, когато отвори подсъзнанието си и наяве излязат изживявания, свързани с други прераждания/времеви линии/. Ние ще „потънем” в своята многоизмерност, ще попаднем в информацията на едновременното време, докато досега, в този живот, сме били настроени само на една времева линия.

Ще кажа, че на хората се случват странни неща, изникващи от други времеви линии, а това предполага голяма отговорност. Например, ако в миналия си живот си съжителствал с жена, която много си харесвал и обичал, възможно е залитане и скандали с настоящата ти жена. Многоизмерността изисква морал и отговорност!

В този нов свят ние ще бъдем като деца, дошли за пръв път на света, но Складът на Познанието – нашето подсъзнание, ще се отвори. Ние ще започнем да проникваме в много различни реалности, при това с множество паралелни съзнания. Ще променяме тези реалности със силата на мисълта и в този възторжен момент ще започне нашето събуждане.

Когато усвоим духовната дисциплина, ще вървим устремено към Светлината и няма да има пречки в опознаването на различните личности от Аз-а на висшата ни идентичност. Ще разберем, че сборът от тези личности общува с нас посредством съзнанието, но ние ще трябва да открием функциите на всяка една личност от нашата многоизмерност.

Много хора ще се противопоставят на промените, но това са циклични процеси, божествен план и не зависят от човека!

Сега е важен момент.

Земята влиза в хармония с високите честоти и е на една линия с Ключовите портали между измеренията, или т.нар. Звездни порти.

А този факт предполага неограничено движение на душите. Портите ще са достъпни за онези земни хора, които са завършили своята подготовка за отпътуване, с ниво на мислене отвъд триизмерността и с готовност за следващата октава на съществуването.

Сега все още излъчваните от човечеството плътни мислоформи влияят негативно на проникването през атмосферата на Галактическите емисари, които трябва да присъстват и помагат на хората във връзка с Прехода. Желателно е в момента човечеството да излъчва повече добронамереност и по-малко негативизъм.

Културата на древността идва, за да се възцари в бъдещето – тайнствена, пленяваща и мистериозна!

Георги  Тодоров – хиперсенс