ЧОПРА, ХЕЙ И КЕХОУ: ПРИЕМАЙТЕ ПРОМЕНИТЕ КАТО ДАРОВЕ

В своята книга „Седемте закона на успеха” Дийпак Чопра дава следните напътствия:

Животът процъфтява чрез закона за даване и получаване. Нищо не е статично. Нашето тяло процъфтява чрез динамика и непрекъсната промяна. Спирането на течението на кръвта ни причинява съсирване, както спирането на потока на реката причинява задръстване.

Никъде в естествения свят не съществува застой. Процесът на даване и получаване е основна част от богатството и изобилието на природата.

По същия начин, законът за даването и получаването е много прост:

Ако искаш радост, дай радост на другите. Ако любов е това, което търсиш, тогава давай любов. Ако материални неща са в мечтите ти, помогни на други да бъдат богати.

За да бъдеш благословен с всичко, което желаеш в живота си, научи се наум да благославяш другите с всичко, приятни мисли, добри мисли, комплименти и дори усмивка. Колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Изобилието е друго име за Универсалното Добро, което винаги е около теб. Приемай Универсалното Добро и го раздавай на другите,

Днес, поднасяй дар на всеки, с когото се срещнеш. Дарът не е необходимо да бъде скъп – цвете, усмивка комплимент, предложена помощ или беззвучен благослов. Останете отворени да приемете с благодарност всички дарове, които ви се предлагат.

Днешната мисъл за фокусиране е следната:

„Днес и всеки ден давам това, което искам да получа”.

Докато вървите през вашия ден, носете усещането за изобилие със себе си и си припомняйте днешната мисъл за фокусиране: „Днес и всеки ден давам това, което искам да получа”.

А Луиз Хей дава едно много актуално в момента утвърждение:

„Пресичам всички мостове с радост и лекота. Старото се прелива в чудесни нови преживявания. Животът ми става по-добър.

АЗ СЪМ В БЕЗОПАСНОСТ, ВСИЧКО Е САМО ПРОМЯНА”

В сегашната ни действителност е добре да се ползва и универсалното утвърждение на Джон Кехоу:

„Всеки ден във всяко едно отношение положението става все по-добро и по-добро.”