ШРИ МАТАДЖИ НИРМАЛА ДЕВИ: ЦЯЛОТО ТРЯБВА ДА ЗАРАБОТИ ТАКА, ЧЕ ЛЯВОТО ДА СРЕЩНЕ ДЯСНОТО И ВСИЧКИ ВИЕ ДА СЕ ПРОСВЕТЛИТЕ

…И така, и двете страни – мъже и жени – трябва да разберат, че ако си мъж и доминираш, добре. Но ако си жена и доминираш, тогава за Сахаджа Йога е трудно да те излекува, защото ти си загубила качеството да бъдеш жена. Като начало поне трябва да бъдеш жена. Ако дори не си жена, тогава какво може да направиш с тази трета личност, която не е нито мъж, нито жена?

А мъжете, които доминират, трябва да разберат, че трябва да бъдат състрадателни. Трябва да бъдат мили, да бъдат внимателни, но никога слуги, никога слуги. Това е нещо, което всеки трябва да разбере, че

вие не трябва да бъдете слуги.

А онова, което жените трябва да бъдат, е да с широко сърце, благоприятни, да бъдат отзивчиви. Да получават и да подхранват всичко. Шокирана съм от начина, по който на Запад понякога се говори на съпруга. Съпругата казва на господин Х: “Х, не си направил това. Х, не си направил онова. Как можа да го поставиш тук? Направи това, направи онова.” Не е работа на жената да говори така, абсолютно неправилно е да се казва на мъжа да направи нещо. Вие се превръщате в мъже. И тогава ние загубваме напълно тази енергия, която придава подхранването на женската любов, която е силата на жената и която жените не разбират. Но това – казвам ви – не е схващането на западните жени. Те не могат да разберат: “Защо? Аз направих това, така че защо той да не направи това, онова…?” Ваша привилегия е да вършите тези неща по съответния, подходящ начин. Да предположим, че някой е много добър механик, жената също става механик – “И аз ще се занимавам с механика.” Но тя не е тук, за да се занимава с механична работа. Тя е тук заради механиката на емоциите. Това е нещо съвсем друго. Мъжът идва и тя започва да нарежда: “Трябва да направиш това еди-как си. Защо си изцапал килима? Защо си направил това? Почисти го, вземи това, направи онова.” Цялата механика на неговите емоции е свършена. Щом като с механиката на емоциите му е свършено, той е безполезен, вие сте безполезни и това е то. Мъжете не трябва да вършат работата на жените. Оставете ги да си вършат тяхната собствена работа.

Мисля, че това е един от най-големите проблеми на Запад днес – че мъжете не са мъже и жените не са жени. Намирам това качество за толкова ужасно, че не зная какво да правя с тази смесица. Трябва да разберете едно много просто нещо в живота, че вие не трябва да сте хибрид. Така че жената трябва да се опита да бъде жена, а мъжът трябва да се опита да бъде мъж.

Нека сега да видим какво е положението от гледна точка на мъжкото въздействие върху развитието на съзнанието.

Тъй като мъжкото беше изразено, се разви науката.

Развихме всички тези познания, всички тези външни неща. Вече всичко е готово. Сега идва ред на жената да се прояви. Искам да кажа в абстрактен план, не мислете за жената, а за женското начало.

Женската природа трябва да се издигне.

Сега всичко е готово и просто трябва да заработи. Но ние (жените) трябва да приемем собствената си природа с цялото достойнство и право – не да се чувстваме по-ниско по никакъв начин. Само защото мъжът седи на кон, жената също иска да седне на кон. Защо е необходимо жената да сяда на кон? Не разбирам. Тук всички жени сядат на кон. Те ще станат като коне. Мисля, че вече половината от кралското семейство изглеждат като коне, нали? Така мисля. Лицата им приличат на конски. Вижте, няма никаква нужда жените да вършат всички неща, които мъжете вече са направили.

Например, една личност от мъжки род, която идва и свършва някаква работа. Работата е свършена, добре. После идва друга личност, за да свърши същата работа. А какво е положението с Божественото? Цялата сложност идва от това, че някой идва да свърши работа, която вече е била свършена. Следите ли мисълта ми? Цялата енергия е напълно прахосана.

Цялата подготовка е направена, за да може да настъпи Епохата на Водолея и да донесе събуждането на Кундалини.

Да направи така, че Цялото да заработи по начин, който да даде възможност Лявото да срещне Дясното и всички вие да се възпламените, да се просветлите. Това беше въпрос на нашето съществуване – да се сподели цялата работа при подходящо разбиране.

Така че няма никакво състезание между мъже и жени, но стилът на работа е различен. Ако разберете това, тогава само този вид революция ще се осъществи и няма да се превръща в бунт. В действителност жените се бунтуват срещу мъжете, а това е глупост. Такова главоболие е, когато сте създали нещо, дали сте му възможност да израсне, а след това идва другата страна, която би трябвало да завърши работата, а започва да се бунтува. Така че революцията трябва да се осъществи, а тя е възможна, само ако разберем каква част от работата е останала да бъде извършена.

Сърбитън Ашрам, Англия – 21 август 1983 г.