“Изхода” на евреите за Нибиру, знаците и новата Земя

krashhhhБранимир Добрев

Планетата Х, или Нибиру, или Разрушителят, или Кометата е небесно тяло, което преминава през нашата слънчева система на всеки 3600 години. Близкото преминаване до Земята винаги предизвиква огромни бедствия на Земята, включително и смяна на полюсите. Нибиру е 4 пъти по-голяма от Земята и влачи след себе си като опашка няколко луни.

Последното й преминаване през слънчевата система е по време на бягството на евреите от Египет и това доста подробно е описано в раздела ИЗХОД на Библията. Там са описани и Знаците, които са свързани с Нибиру преди края на времената.

Първият знак е Червеният кръст на небето

Човечеството ще бъде изумено, след това любопитно, а след това ужасено. Правителствата ще мълчат, а официалната научна общност ще прави лъжливи изказвания. Червеният кръст е описан в древните архиви, и когато Нибиру стане видима с просто око, това е знак, че краят на времената вече е започнал безвъзвратно и остават още 7 седмици до смяна на полюсите.

Вторият знак е изгрева на Слънцето от запад

Нибиру се завърта на 270 градуса. И заедно с нея се завърта Земята. При това завъртане въртенето на Земята не се променя, разтопената магма продължава да се върти независимо от положението на ядрото и кората на Земята. Това е защото магмата не реагира на магнитно въздействие. Намагнетизирани са ядрото и кората на Земята, затова те се превъртат на 270 градуса, докато магмата продължава да се върти нормално.

Изгревът на Слънцето от Запад е едно от нещата, които ще се случат – казва Китаб ал Иршад, 12-тия имам.

Часът не е известен, докато Слънцето не изгрее от запад -.казват Хадитите.

В определени периоди вселената се движи в една посока, а в други сменя посоката на въртене. Това е времето на огромни бедствия на живия свят и само малка част от човешката раса ще преживее – казва Плато.

Третият знак е спиране на въртенето на Земята и 3 или повече дни мрак в Северното полукълбо и светлина в Южното

Изход 10.22: …и настана гъст мрак – такъв мрак, че дори да се пипа – три дни поред.

Изход 10.23: …един другиго не виждаха и никой не стана от мястото си три дена.

Изход 12.30: …и имаше голямо люшкане…и не остана къща, дето да нямаше мъртвец.

Четвъртият знак е Червеният прах -18-24 часа преди смяната на полюсите

Облак от червен прах от опашката на Нибиру ще падне на Земята.

Изход 7.20: …и всичката вода в реката се превърна в кръв.

Изход 8.6: …и жабите излязоха и покриха земята.

Изход 8.13: …и жабите измряха в къщите, по дворовете и по нивите.

Изход 8.14: …и земята се осмърдя.

Изход 8.18: …и имаше мушици по човеци и по добитък.

Изход 8.24: …и налетяха много песи мухи и земята гинеше от песите мухи.

Пети знак – страхотна градушка, пожари и урагани – последно предупреждение преди смяната на полюсите

Изход 9.17: …твърде силен град.

Изход 9.23: …гръм и град и огън се сипеше.

Изход 9.24: . ..беше град и огън смесен с град, много силен..

Изход 9.25: …и градът порази по земята всичко, що беше в полето, от човек до добитък; градът уби и всичката полска трева, и всички дървета в полето изпочупи.

ПРОМЯНА НА ПОЛЮСИТЕ – земната кора се отделя от ядрото и се раздвижва

Полюсите се променят, Земята превърта своята ос на 15, 90,180 градуса или повече. Океаните се люшкат от една страна друга и образуват огромни цунами. Тези гигантски количества вода ще наводнят крайбрежията в едната, после в обратната посока на стотици километри.

ЗАСЕГА НИБИРУ СЕ ВИЖДА. Когато Земята започне да превърта оста си, Нибиру ще се появи като стълб от облаци на светлата част на Земята, а на тъмната – като стълб от огън.

Изход 14.19: …вдигна се и облачният стълб отпреде им и застана отзаде им.

Исая.34: …защото гневът на Господа е върху всички народи…

…небесата ще се свият като книжен свитък…

…мечът Господен ще се насити с кръв.

…и земята ще бъде запален катран… и няма да гасне нито денем, нито нощем…

Наводнения, мощни вълни, цунами, ураганни ветрове

Изход 14.21: …тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха.

Изход 14.22: …водите бяха там като стена отдясно и отляво.

Изход 14.27: и призори водата се върна на мястото си.

Времето след това – чума и епидемии

Изход 9.3: …страшен мор ще настане.

Изход 9.6: …измря всичкия добитък.

Изход 9.9: …и ще се дигне прах, и ще излязат циреи по човеци и по добитък.

Изход 9.10: …и гнойни струпеи излязоха по човеци и по добитък.

Изход 10.12: …и скакалци ще нападнат и проядат цялата земна трева, всички дървесни плодове, всичко що е оцеляло от градушката.

Изход 10.15: …те покриха лицето на цялата земя, тъй че земята не се виждаше… и не остана никаква зеленина нито по дърветата, нито на полска трева.

ВРЕМЕТО СЛЕД ТОВА – Земята на мляко и мед

Изход 13.21: …и вървеше пред тях дене в облачен стълб, а ноще в огнен стълб.

Изход 16.13: …и на сутринта беше паднала роса.

Изход 16.14: …росата се вдигна и ето по лицето на пустинята нещо дребно като скреж.

Изход 16.21: …и те го събираха сутрин рано и кога припечеше слънце, то се топеше.

Изход 16.31: …нарече тоя хляб с име мана. Тя беше… бяла а на вкус като медена питка.

Всичко това е било. Библията още веднъж доказва, че е пълна с исторически факти, стига да можеш да ги разчетеш.

И Човечеството ще преживее Изхода отново. И ще има Нова Библия.