„ЗАХАРЕН” РИТУАЛ ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ

А. Пламенова

Този ритуал се прави лично, тъй като може да ви послужи само за изпълнение на вашите лични желания, т.е. не трябва да се използва за желания на друг човек. За да го изпълните са ви нужни:

  • 1 кг захар – не трябва да е пудра захар, а обикновена, на кристали; купува се специално за ритуала;
  • Магнит;
  • Бял лист хартия и химикалка;
  • Бяла или зелена свещ;
  • Кристален съд – купа, паничка и т.н.

Ритуалът трябва да се изпълни на растяща Луна или на пълнолуние межде 22,00 и 23,00 ч.

Пуснете си лека приятна музика и седнете удобно. Пребройте бавно от 10 до 1/т.е. в обратен ред/. Съсредоточете мислите си върху желанието, което искате да се сбъдне. Когато усетите, че умът ви е в състояние на дълбоко отпускане, запалете свещта.

Напишете на белия лист хартия своето желание: „Аз искам да имам…/описвате го възможно най-детайлно/. Така да бъде!”

На дъното на кристалния съд сипете малко захар и сложете листа с написаното вече желание върху нея. Над листа сложете магнита, като в същия момент повтаряйте желанието си и завършете със следната фраза: „За най-висше благо на всички около мен и за самия/самата мен аз получавам сега……./казвате отново желанието си/.

Когато изговаряте желанието си, се постарайте дъхът ви да докосва всички компоненти на ритуала и особено магнита.

Накрая посипете с останалото количество захар това, което поставихте в кристалния съд – листа с желанието и магнита. Сложете съда на скрито място, но в стаята, която най-често обитавате – примерно в спалнята, или пък в кухнята. Постарайте се да скриете кристалния съд добре, за да не го намери никой.