„ЛЕКИТЕ” ДУШИ СТИГАТ ЗА 3 ДНИ ДО БОЖЕСТВЕНАТА СИ СЪЩНОСТ

Йорданка Николова

Знае се, че когато човек умре, раздялата с МЕНТАЛНОТО тяло е на 9-тия ден, с АСТРАЛНОТО – след 40-тия ден, а с ЕТЕРНОТО – след 1 година. Кое, Господи, е най-добре за Душата КРЕМАЦИЯ или ПОГРЕБЕНИЕ? Чувала съм различни и противоречиви неща – коя е Истината?

– Когато Душата се отдели от тялото (привършила своята Мисия), ПРЕКЪСВАЙКИ СРЕБЪРНАТА НИШКА, тя тръгва стремглаво нагоре в Духовния ефир, повличайки след себе си Етерното и Менталното тела (докато сребърната нишка не е прекъсната, те са около тялото и не следват Душата) – този процес е от 3-тия до 14-тия ден, в зависимост от това КОЛКО СА „ТЕЖКИ“ ТЕ (т.е. какъв отрицателен потенциал носят). Една „ЛЕКА“ Душа идва за 3 дни до своята божествена същност – Висшето Аз – и там дава отчет. „ТЕЖКИТЕ“ Души понякога с години гравитират в нисшия астрал, докато намерят Пътя към Мен – могат да им помогнат близките им хора или тези с чисти Души чрез молитвите си „ТЕЖКИТЕ” Души да намерят Светлината чрез Прошката.

ПОГРЕБЕНИЕ ИЛИ КРЕМАЦИЯ ЗАВИСИ ОТ ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ И ТОВА НЯМА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДУШАТА (освен ако преди това тя не е имала специално желание)!

Информацията е от 3.04.12 г.