КОНТАКТ


За контакти:

София, ул. ”Славянска” номер 29,

5 етаж, приемни дни: Сряда и Петък

Тел. за реклама:

0898 88 16 92