ДЖЕНДЕМ ТЕПЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ЧИСЛОТО 5910362416 Е ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ИЗВЪНЗЕМНО

Александър Ладжов

Твърдя, че числото 5910362416 служи като идентификационен знак за извънземни контакти. За да се разбере как се работи с него, ще дам един от многото примери:

1. Джендем тепе (Младежкият хълм) в Пловдив има следните географски параметри: 42.13694444°N 24.73181667°E

Това е едно от седемте тепета на град Пловдив. На него има много артефакти, които показват, че е било използвано като светилище от древни времена. Има сведения, че на върха на хълма е имало огромна бронзова статия на бог Аполон. По-късно на същото място била построена базилика. Османският произход на наименованието „Джендем тепе“ е от думата Джин тепе, което значи „Хълм на духовете”.

А сега ще погледна тази информация от гледната точка на WOW signal.

За да не бъда наречен демагог, ще използвам метафората:

И КАЗА ГОСПОД БОГ:

Да се намери такова място на планетата Земя, където ще мога да разговарям с моите деца. Нека това място да отговаря на следните условия:

1. Географската ширина на това място, разделена с числото 5910362416, да бъде

равна на половината от стойността на „златното сечение“.

2.Географската ширина на това място, умножена с числото 5910362416, нека да

бъде равна на 2 пъти стойността на корен от 2.

И СТАНА ТАКА, КАКТО БЕШЕ ПОЖЕЛАНО:

1.(90°-N) = Джендем тепе: 5910362416 = 8.0998159(половината от златното сечение)

2.(90°-N) = Джендем тепе х 5910362416 = 2.828880047:2 = 1.414440023(корен от 2)