КОНТАКТЪТ НА ИЗВЪНЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ С ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ОТ 1977 Г. – ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ИЛИ ФИКЦИЯ?

Александър Ладжов

Чехия

Има няколко възможности да се докаже, че извънземни цивилизации съществуват, че те са били инициатори на нашата цивилизация и са я включили в общата космическа цивилизация, обаче смятам, че най-лесен за разбиране е следният:

Някога през 80-те години на миналото столетие в САЩ беше заложена програмата SETI, която и до ден днешен има за цел проследяване, търсене и регистриране на радиосигнали от космоса, които имат структура, подсказваща техния извънземен произход и могат да бъдат продукт на извънземни цивилизации. Между участниците, които имат за задача да следят и търсят такива сигнали, беше зачислен със своята Паркинсонова обсерватория и радиотелескоп, познат под името The Big Ear/бел.ред.: в превод името на телескопа означава «Голямото ухо»/, университетът в град Делауеър, щат Охайо – САЩ. Всичко протичало безрезултатно и монотонно до 24 часа,16 минути и 34 секунди местно лятно време на 15.08.1977 г., когато на компютъра на телескопа на честота 142.4056 MHz. астрономът д-р Джери Р. Ехман засякъл 12-местен радиосигнал в бинарната цифрова система, който слeд разкодирането му получил следното цифрено изражение:

6-14-26-30-19-5-0-1-1-0-0-1

След време първите шест числа от сигнала 6-14-26-30-19-5 бяха признани за сигнал от космоса, а останалите числа – 0-1-1-0-0-1, и до днес са смятани за радиошум. В последствие със стопроцентна сигурност

беше доказано, че сигналът няма планетарен произход и че произхожда от съзвездието Стрелец.

От ляво на дясно: Дик Арнолд, Боб Диксън, Джери Ехман, Ед Тейга и Джон Краус се опитват да разкодират сигнал, получен от радиотелескопа Big Ear/Голямото ухо/

Снимка: www.bigear.org

И до днес се водят дискусии какво се е случило – дали става дума за космически радиошум, или действително има опит за контакт с нашата планета, който е дело на извънземна цивилизация. Понеже радиооператорът на радиотелескопа бил така силно изненадан от случилото се, че използвал думата WOW, която в САЩ е израз на възклицание и изненада при виждането на нещо необикновено и шокиращо, навсякъде по света този случай е познат под наименованието

WOW signal.

Това са всички информации, с които се обосновавам при доказателствата си, че такива контакти съществуват и тези информации могат много лесно да се проверят дали са правдиви.

Да предположим, че действително на 15.08.1977 г. е имало опит за контакт с нашата планета от извънземна цивилизация. Понеже сигналът съществува и е действителен, трябва да съществува както негов автор, така и смисъл, който някой е искал да сподели с нас. Ако всичко това е логично и има смисъл, то езикът на сигнала трябва да бъде разбираем за всички жители на планетата ни. Затова в него са използвани символи и понятия на математиката. Ако това е действително така, въпросите би трябвало да бъдат:

1. Кой е получателят на сигнала? 2. Кой го изпраща? 3. Какво иска да ни съобщи?

Част от характерните черти на нашата планета(ако е получател),с които се отличава от другите планети на нашата слънчева система, са:

1. Дължината на сидеричната година на планетата.

2. Дължината на ротацията на планетата около нейната ос(т.нар. ден).

Сидерична година: Това е времето, за което слънцето се връща на същото място на небесната сфера, погледнато и от космоса и се равнява на: 365 дни, 15 минути и 22.9 секунди(365.25636042 дни)

Ротацията на планетата: около своята ос(т.нар. ден) е равен на: 23 часа, 56 минути и 4.06 секунди(23.93446111 часа).

Ако всичко, което твърдя до момента, е така и ако сигналът е адресиран до нашата планета, то при огледално четене на числата на сигнала получаваме резултатите: 5910362416:365.25636042(сидеричната година) = 16181408.61(Златното сечение).

5910362416 х 23.93446111(т.нар. ден)=1.41461339411(ирационално число √2).

Понеже знаем както стойността на златното сечение, така и численият запис на сигнала, можем лесно да сметнем, че сидеричната година би трябвало да бъде с около 1 час и 32 минути по-дълга.

Като знаем стойността на √2 и числения запис на сигнала, също можем лесно да изчислим, че дължината на нашия ден би трябвало да бъде с около 24 секунди по-късa.

Златното сечение е много подробно разгледано в литературата, където е означено като отношение на две отсечки помежду им и е дадено като ирационално число със стойност 1.618033988… По-малко познат е фактът, че неговата реципрочна стойност е с единица по-малка – 0.618033988… Неговата втора степен също е с единица по-голяма от него –

2.618033988. Обаче почти никъде не се казва, че това число е същевременно и тангенс на ъгъл 58°17’5092″. Ако географските ширини, както са ни известни, бяха определени така, че на полюсите му да бъде 0°, а на екватора 90°(което би отговаряло на природните закони), то на тази географска ширина се намира градчето Назарет, където според Стария завет на Библията е трябвало да се роди (и където се е родил) божият син Исус Христос.

Корен от числото 2(1.414213562). Също е много подробно разгледан в литературата, където е предимно обясняван като хипотенуза на правоъгълен триъгълник с катети равни на единица, като хипотенузата е равна на √2(1.414213562). Също така това число е тангенс от ъгъл 54°44’8,2″. По същите причини(както ги описах по-горе) на тази географска ширина се намира остров Крит, където се е родил върховният гръцки бог-Зевс. Може да се каже, че

тези две числа са изражение на боговете на нашата планета и са неразривно свързани с нея.

Известно ни е, че часовата единица на времето(секунда) е определена от колебанията на атомите на елемента Цезиум 133, въз основа на международно споразумение. Че един час има 60 минути, а една минута има 60 секунди се обяснява като даденост от много стари времена.

Всичко описано от мен до тук ми дава правото да твърдя, че на 15.08.1977 г. извънземна цивилизация се е опитала да направи контакт с нашата планета.

Мога да докажа, че числото 5910362416 служи като идентификационен номер на автора на сигнала и същевременно ни казва как да се свържем с него.

И в заключение нека си поставим въпроса:

От къде и как авторът на сигнала е научил, че денят на нашата планета е 23 часа, 56 минути и 4.09 секунди???