РЕКЛАМА

Тиражът на вестника, според сезона, е средно 10 000 броя. Разпространява се в цялата страна от водещи разпространителски фирми.

Тарифа за реклама:

Рекламно каре /2 колони – снимка или растер/ – 50 лв.

Реклама на ¼ страница – 200 лв.

Реклама на ¼ страница / PR материал за качествата на продукта плюс вградено рекламно каре/ – 300 лв.

Реклама на ½ страница – 300 лв.

Реклама на 1/2 страница /PR материали за качествата на продукта плюс вградено рекламно каре/ – 450 лв.

Реклама на цяла страница – 500 лв.

Реклама на 1 страница /PR материали за качествата на продукта плюс вградено рекламно каре/ – 1000 лв.

* Цените са без включен ДДС за 1 бр.

Отстъпка за рекламни агенти – от 10 до 30%, в зависимост от периода на публикуване на рекламата.

Тел. за реклама 0898 88 16 92