12-тата планета си играе със Земята

Южният полюс, притиснат от преминаващата през Северния полюс 12-та планета, се премества на север, земната кора се откъсва от ядрото и се освобождава. Така, Европа и Африка се преместват пò на изток, позволявайки на Атлантическия океан да се провре на север.

Моменталният ефект от това ще доведе до придвижването на Европа, Русия и Близкия Изток към Индия, Хималаите ще “премажат” Индия, а тя ще потъне мигновено. Индо-Австралийската плоча ще потъне под Хималаите, което ще освободи напрежението по протежението на Африканската рифтова долина, така че ще започне незабавно разделянето й, съпроводено от малки трусове. Това ще става с малки паузи между трусовете. Всъщност, преместването на изток на Африканския континент е движещата сила, която ще предизвика разделянето.

Докато трае разделянето на дъното на Атлантическия океан и бавното пътуване на Северно-Американския континент на север, вече започналото разделяне на морския коридор Сейнт Лоуенс ще се засили. Канада ще се премести на север, а останалата част от Америка ще се задържи към Атлантическия рифт, докато дойде моментът да се откъсне от нея.

Преместването на Европа, Русия и Азия на изток също се очаква да разкъса евро-азиатската плоча по протежението на Хималаите, създавайки вътрешен залив в руските земи. Това ще бъде последвано от внезапни трусове и разломи, които са част от промените, както и разцепването на Африканската рифтова долина.

Когато океанът се отдръпне, Бразилската крайбрежна ивица ще достигне до сегашния северен полюс, приплъзването на земната кора ще спре, създавайки нови проблеми. Плочите в северното полукълбо ще спрат да се движат. Това ще предизвика разделянето на Централна Америка и Карибските острови.

Африка, която вече се придвижва бавно на изток, ще ускори движението си. Потъването на индо-австралийската плоча вече е започнало.
Сблъсъкът ще стане в бившото Северно полукълбо и компресирането на Тихия океан ще създаде съпротивление, вследствие на което плочите ще потънат под Северна и Южна Америка, а след това Япония ще избухне, а Индонезия ще се разпадне.
Това ще освободи напрежението в плочите на юг от върховете на Южна Америка и Африка. Докато Тихия океан претърпи корекции, притискайки Антарктида, едно място в света няма да бъде под натиск, което ще позволи между върховете на Южна Америка и Африка да се появи нова земя.

Превод: Анна Димитрова