2 ПОЛЕЗНИ ТЕХНИКИ

АФИРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ

Аз съм свободен/на да съм богат/а, да притежавам материални и духовни ценности и блага, като съм свободен/на и да показвам, живея и демонстрирам това. Аз си разрешавам да се реализирам на всички материални и духовни нива.

УТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРИСТРАСТЯВАНЕ

Прощавам си и съм свободен/на.

Призовавам силата си и минавам отвъд всички ограничения.

Силната зависимост от всичко извън мен е вредно пристрастяване. Пристрастеността ми може да е към наркотици и алкохол, към секс и тютюн; може да е склонност да виня или съдя хората, към болести и дългове, към желанието да бъда жертва, да бъда отхвърлян/а. Но всъщност аз мога да преодолея тези неща.

Пристрастяването означава да се откажеш от силата си заради някакво вещество или навик. Винаги мога да си върна силата обратно. Ето сега си връщам силата! Избирам да развия положителния навик да съзнавам, че животът винаги е с мен. Искам да си простя и да продължа нататък. Аз имам вечен дух, който винаги е бил в мен и сега е в мен. Аз съм спокоен/йна и ненапрегнат/а, единствената ми грижа е да дишам, докато се прощавам със старите си навици и упражнявам нови положителни навици.