2010 – годината на костенурката

В плетеницата на мярата, мъдростта, търпението

На 14 февруари започна годината на тигъра по китайския зодиак, но по много по-близката до нас зороастрийска астрология вече сме във властта на тотема Костенурка.

Зороастризмът/Аине зертош/ е древната национална религия на Персия. Тя е една от най-старите дуалистични религии, основана през 621-550 г. пр.н.е. от иранския религиозен водач Заратустра, Назаратус/“Който обича светлината”/. Счита се, че той е роден и починал в град Балх/Бял град/, столицата на древна Бактрия, която се свързва с теорията за произхода на българите.

Последователите на Зороастър се обучавали да трансцедентират като наблюдават борбата между светлината и тъмнината. Това съзерцание най-често се правело чрез ритуала на Свещения огън – един от основните, които са прилагани от тази духовна традиция. С него се целяло да се извлича мъдрост и житейски опит. Зороастризмът почита Зенд Авеста като свещено Писание. В пантеона на ирано-персийския Зороастър централно място заема соларното божество. Той е бил бог на договорните взаимоотношения, а вероятно и на търговията. По-късно и римляните го приемат за свой закрилник. В древното селце Пастуша, близо до град Перущица, на голям мраморен блок е намерено неговото изображение като слънце с лице на човек. До него е главата на млад бик – жертвеното животно на бога. Митра е бил медиатор между Слънцето и Земята, между светлината и тъмнината. Вярващите в Митра са пронизвали с копие млад бик и оставяли кръвта му да изтече в пръстта. И той, като Христос, е роден на 25 декември и е бил смятан за спасител и месия. Има и други сходства в празничните системи на митризма и християнството. Според някои гностични традиции, зороастризмът е подготвил проявата на Логоса – Христос.

Съгласно зороастрийската астрологична система,

тотемът на 2010 година ще бъде Костенурката,

която символизира мъдрост, спокойствие и методичност на действията. Тя е знакът на старите българи и за тях е символизирала дълголетието и мъдростта. Нейното изображение се е използвало и като знак за „вечност“. Нашите предци са имали космогоничната представа, че Земята се крепи върху корубата на гигантска костенурка; когато тя се размърдва, се получавали земетресенията.
Конфигурацията на „Космическта костенурка“ също се свързва с древното българско учение за върховното единство, както и с източната философия, в която се отъждествява с

мандалата – мистична карта на Вселената –

и подобно на нея указва световните посоки, което се свързва и с името й. Представлява също модел на Вселената. Нумерологично е свързана с числото 9, свещено за древните българи (8-те световни посоки и центъра, 9-те основни планети в Слънчевата система и 9-те месеца преди раждането на човека). А траките са знаели, че годините, които живее костенурката, са равни на един голям слънчев цикъл.

В тангризма “Небесната костенурка” е преносител на енергията на Вселената Ци. Старите българи са я наричали Урма. Нейният символен знак е затворен лабиринт от непрекъсваща се линия. Това е плетеницата „Дълголетие“, наричана в тибетската традиция също „Космическа костенурка“. Среща се в Тибет, Китай, Монголия, Корея, Средна Азия, в Дунавска България, а във Волжка България я има даже и на монети. Има я като стилизиран орнамент по най-различни български предмети, музикални инструменти, орнаменти на седла, шевици, орнаменти от килими, по вратите, иконостасите на стари църкви, по дървените тавани и резби на стари къщи (Копривщица и др.), в стари ръкописи и книги – като част от стилистиката на украсата и заглавните букви.

Според народните поверия, костенурката живее повече от 500 години (наистина някои костенурки живеят до 300 години!) и от това става мъдра и всезнаеща, познава билките и магиите. Единствено тя знае къде расте билката „разковниче“, която имала способността да отваря всичко заключено. С този ключ за всички врати древните българи изразявали своята мечта да разтварят хоризонтите пред невъзможното, да отварят дори земята, където има закопано имàне. Затова иманярите търсят разковниче и искат да го имат на всяка цена.
Костенурката е почитано животно и от китайците, заради знаците на корубата й, които оприличавали на числа. Тълкуването им дало началото на Фън Шуй, на геомантията/гадаене по земята/ и на нумерологията.

Символ е на дълголетие, успех, здраве, търпение, постоянство и мъдрост. И на космическия ред, на защитата от раздори и огън. Като талисман на кариерата,

носи небесна подкрепа и защита.

Според Фън Шуй, мястото на костенурката е в северната част на дома. Смята се за добър семеен подарък, а за възрастни хора – талисман, поддържащ тяхното здраве.

Във ведийската и индуистка митология божественият мъдрец Кашяпа, комуто се приписва участие в сътворяването на света, се въплътил в космическа костенурка. Праджапати, създал всичко живо, а „костенурката е самият Кашяпа“, който символизира изначалното единство, предшестващо дуализма на сътворяването. В редица текстове го идентифицират с Праджапати или Брахма
Годината на костенурката ще носи хармония във взаимоотношенията с природата

и преосмисляне на въпросите, свързани със защитата на заобикалящата ни среда, съхраняването на енергийните ресурси, запасите от вода и чистотата на атмосферата. У много хора ще се засили, както интересът към устройството на света като цяло, така също и познанието към границите на собствената личност. Премисляйки отново и отново едни и същи въпроси, човекът ще открие отговори на дълго задавани въпроси.

За много хора тази година ще бъде свързана с появата на конкретна цел, за постигането на която ще вложат всичките си усилия. Хората ще избягват рисковете, съмнителните връзки и ситуации, които могат да им нанесат вреда. Костенурката цени чувството за мяра във всичко и затова през нейната година ще преуспяват умните, философски настроени личности, подсигурени повече от законите на мирозданието.

Лияна Фероли