2012 ГОДИНА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ХАЛДЕЙСКИЯ ЧАРОДЕЙ КРАСИ КУРТЕВ

– Господин Куртев, Вие като експерт в тълкованията и символиката на свещените слова, какво бихте споделили за предстоящите събития през 2012 година?

– Имате предвид дали идва така нареченият «край на света», надявам се. През последните години изключително много се зажюжи с предсказания, страховити думи относно въпросната година и дата дори – 21 или 23 декември 2012 година. Ако си спомняте, така се говореше и за 2000 г., но светът си остана цял.

Смея да твърдя, че всички предсказания и други подобни за 2012 г. са абсолютно фриволни. Гадатели и учени допускат една съществена грешка и тя е, че се ръководят от летоброението след Христа. Григорианският и Юлианският календари са измислени специално на религиозна основа, а не на астрономична. Тоест някои хора са си позволили да «разместят» планетите, нещо, което е немислимо. Всеобщият признат календар за летоброене е този на ведите или лунният календар.

– Значи искате да кажете, че в момента не е 2009 година?

– Не само го казвам, но ясно и категорично го твърдя. В момента на това интервю ние сме в следната дата и година, 1 август 1430 година. Такива неоснователни изчисления накараха модния дизайнер и окултист Пако Рабан да стресира цяла Франция. Той залитна по една дата на 2000 година, но всъщност в космичен и земен план ние сме били 17.04.1421 година. И така, Париж не бе изпепелен и заличен, а процъфтява.

– Какъв пример бихте дали на читателите ни за засекретено послание?

– Ще ви приведа следния пример от 60-те години, който е описан в свещената книга Коран. В стиха по-долу се упоменава за разцепване на Луната, тоест ровене, вземане на пръст или пясък, изследване на повърхността. Тъй като всяка буква от древните езици има своята числена стойност, стихът, описан по-долу, отчита числото 1390 /след като се съберат всички числа на всяка една буква/. По мохамеданското леточисление: 1390 година, след като изчислих въпросната година по християнското летоброене, се получи 1969 година. През 1969 година американските астронавти извършиха изследвания на повърхността на Луната, посредством разнообразни уреди, разкопали и разровили почвата, взели проби от нея и ги донесли на Земята. Оказва се, че закодираното в този стих /аят/ е изчислен с абсолютна точност.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

– Какво всъщност представлява древното леточисление и как е закодирано то в свещените книги?

– В миналото като 1 месец хората са изчислявали времето между две пълнолуния, или времето, за което Луната обикаля около Земята. Според този метод 1 месец е равен на 29 дена 12 часа и 44 минути. Това се нарича “лунарен месец”. А от своя страна 12 лунарни месеца образуват една година. Но между Грегорианския календар, според който за 1 година се приема едно завъртане на Земята около Слънцето, и руми календар всяка година се формира разлика от 11 дена. Всъщност 25-ти айят от сура Кахф обръща внимание на този факт така:

И прекарали в пещерата си триста години и още девет(Сура Кахф, 25) .

Споменатото в айята време може да бъде обяснено по следния начин: 300 години по 11 дена (разликата, която се формира всяка година) = 3300 дена. Ако вземем под внимание, че 1 слънчева година се състои от 365 дена 5 часа 48 минути и 45.5 секунди, то 3300 дена делено на 365.24 дена е равно на 9 години. С други думи, според Грегорианския календар 300 години, а според Руми календара 300+9 години. Както се вижда, в айята е обърнато внимание на 9-те години, които се основават на едно деликатно изчисление. Без съмнение, подчертаването на такава информация в Корана е едно от научните чудеса на Корана.

Календарът на маите се базира на основата на „Дългото летоброене“. Това летоброение започва от 0.0.0.0.0. Всяка нула може да заема стойност от 0 до 19 и представлява определен ден. Например, първият ден е означен като 0.0.0.0.1, а на 19-я ден 0.0.0.0.19. Ден 20 се означава вече с ново ниво и става 0.0.0.1.0. Това продължава 0.0.1.0.0 (около 1 година), 0.1.0.0.0 (около 20 години), 1.0.0.0.0 (около 400 години). Така например, ако изберете дата 2.10.12.7.1, това представлява дата на около 1012 години, 7 месеца и 1 ден.

Летоброението не свършва, всъщност определените нива на човешката еволюция стартират под друга форма и на нови нива. Символите посочени в календара на маите дават ясни насоки за това – например изобразеният кон след «приключването» на календара символизира, свобода и неукротима воля. Той съчетава в себе си качествата на няколко животни – храбростта на лъва, зрението на орела, силата на вола, бързината на елена и ловкостта на лисицата. Конят носи със себе си вятъра на промяната и благоприятни промени в живота. След различни точки и чертички се извива змия, която е символ на вечното движение и обновление на Вселената. С едно изречение, в този календар ни се дава отправка, че всъщност идва нещо ново след отминаващите цикли.

Очаквайте в следващото издание невероятните предсказания на халдейския чародей.

За контакти с Краси Куртев – 0897 339585 и 0887 392139.

/в каре под материала, като рекламка/

Краси Куртев е Халдейски чародей – международно признат в метафизичното, експерт в езотеричното /ясновидство/, тълкования на аурата, с древни мистични методи за засилване на вътрешният потенциал и сбъдване на желани събития чрез библейският ключ на Соломон. Тибетски лечител в областа на алтернативната медицина – минералотерапия, билки, аромотерапия, акупрексура и други. Предсказва чрез „Огледалната книга“. Магистър по Фънг Шуй – кристал мастер. Притежава всички минерали и кристали от всяка точка на Земята, чрез които предсказва, лекува и прави диагностика.