40-ДНЕВНА РАБОТА ЗА ПРОБУЖДАНЕ НА КЛЕТКИТЕ И ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ДНК

Работата по развитието на светлинно кодираните нишки /спиралите ДНК и свързаните с тях чакри/ и пробуждането, препрограмирането на ДНК, е изключително важна. Ето защо споделяме с вас информация за начина, по който може всеки един човек да работи със своите вътрешни жлези. Жлезите, с които трябва да се работи, са:

1. ЕПИФИЗА – получава енергия от 12-та, 11-та, 10-та, 9-та и 8-ма чакра.

2. МАЗОЛЕСТОТО ТЯЛО – то е „мостът” между двете полукълба, представлява единния висш интелект на двете полукълба. Отразява светлината на мъдростта, която се излива чрез 7-ма чакра и я предава на средния мозък, който се състои от ТАЛАМУС и ХИПОТАЛАМУС.

3. ХИПОТАЛАМУС – това е интелектът, неговият цвят е рубиненият. Той е асимилаторът на космическата енергия. ТАЛАМУСЪТ е разумът. Той е отговорник и управител на всичката информация, която постъпва от програмата на ДНК и мозъка. Освен това получава информация от външния свят чрез петте органа на чувствата. Заедно с хипоталамуса те организират и контролират емоциите и чувствата, настроенията, мислите и усещанията ни. Таламусът разшифрова информацията в мозъка, сортира я и я обединява в един енерго-информационен „пакет” от възприятия, който съдържа всички аспекти на получения жизнен опит. Чрез вегетативната нервна система и хипофизата, той управлява организма.

4. ХИПОФИЗА – тя е единното съзнание на тялото. Тази жлеза е дворецът в центъра на живота, там, където и подсъзнанието на клетките. Съединена е с 6-та чакра. Тя командва цялото тяло.

5. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА – свързана е с гърлената чакра.

6. ТИМУС – свързан е с 4-та чакра.

7. НАДБЪБРЕЧНА ЖЛЕЗА/ПАНКРЕАС/ – нейната чакра е 3-та – слънчевия сплит.

8. САКРАЛНИ ЖЛЕЗИ – отговарят за пикочно-половата система. Съответстват им 2-ра и 1-ва чакра.

С всяка жлеза и чакра поотделно се води разговор, който общо взето е един и същ, с някои допълнения за различните жлези и чакри:

„ ДОБРО УТРО, ДУХ НА ЖИВОТА, който поддържа работата на моето тяло чрез съзнанието на духовете на стихиите, разположени във всички клетки, молекули и атоми на моя организъм. ПРИЕМИ МОЯТА ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ за даденото ми съзнание, интелект и възможност да си съструднича с теб и с ДУХА НА ЛЮБОВТА и ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ „АЗ СЪМ”.

ОСЪЗНАВАМ, че АЗ-ИНТЕЛЕКТ-РАЗУМ- съм само посредник между всички частици на божественото съзнание на всички нива на душата и тялото, предаващ на целия организъм БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ НА АБСОЛЮТА и НЕГОВАТА ВОЛЯ, проявяваща се чрез ВИСШЕТО „АЗ СЪМ” ХРИСТОВО СЪЗНАНИЕ, което живее в сърцето.”

НАСТРОЙКА ЗА РАБОТА СЪС СТИХИИТЕ

1. Стихия на въздуха – неин архетип е богинята Прозерпина.

Кажете:

„Включвам програмата за сътрудничество във възстановяването на богочовешката матрица на фините тела.”

Визуализирайте бяло-виолетовия лъч.

Кажете:

„Включвам програмата за регенерация на клетките, енергиите на здравето, младостта, красотата. Включвам програмата на Безсмъртието в гените на ДНК.”

2. Стихия на огъня – неин архетип са Влюбените – космическите мъж и жена в единство.

Кажете:

„Включвам програмата за сътрудничество по възстановяването на богочовешката матрица на фините тела. Усилвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта и красотата. Включвам програмата на Безсмъртието в гените на ДНК.”

3. Стихия на Земята – неини архетипове са Богинята на правосъдието и Богът на реда в единство с истината.

Кажете:

„Включвам програмата за сътрудничество по възстановяването на богочовешката матрица на фините тела. Светлина и Любов на АЗ СЪМ, изведи от мен съзнанието за духа на Земята в моето тяло и всички чужди енергии. Усилвам регенерацията на клетките и енергиите на здравето /усеща се блокажът на смъртта, но вие го преобразувате чрез СВЕТИЯ ДУХ в енерго-информационен пакет „вечност”/. Усилвам регенерацията на младостта и красотата. Включвам програмата на Безсмъртието в гените на ДНК.”

4. Стихия на метала – неини архетипове са Магът и Магьосницата, или Алхимикът, ако са в единство. Ако не са единни, то има блокаж, който се изразява с отричане на себе си и света. Кажете „АЗ СЪМ ЛЮБОВ-МЪДРОСТ” и ще преобразувате този блокаж в енерго-информационен пакет „ГОСПОДИ, каквото и да се случи с мен, ТВОЯТА ЛЮБОВ В МЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО.”

След като постигнете единството, кажете:

„Включвам програмата за възстановяване на богочовешката матрица на фините тела. Благодаря. Усилвам регенерацията на клетките, енергията на здравето, младостта и красотата.”

Ако е включен блокаж „стар/а съм”, кажете „АЗ СЪМ ЛЮБОВ-МЪДРОСТ и напълно преобразувам стария си модел в новия енерго-информационен пакет „млад/а съм” и включвам младостта.”.

Ако имате блокаж „болен/на съм”, преобразувайте го в пакет „здрав/а съм” пак със същата формула: „АЗ СЪМ ЛЮБОВ-МЪДРОСТ и напълно преобразувам стария си модел в новия енерго-информационен пакет „здрав/а съм” и включвам здравето.”

5. Стихия на Водата – неини архетипове са Магическото дете и Философът. Когато са в единство усещането е за чист, непорочен дух, любов. Ако не са в единство, блокажът е „виновен съм”. Може да го преобразувате, като кажете: „АЗ СЪМ ЛЮБОВ-МЪДРОСТ и преобразувам блокажа „виновен/на съм” в енерго-информационен пакет „простено ми е”. По същия начин се преобразуват и блокажите „ненавист към себе си” – „преобразувам блокажа „ненавиждам се” в пакет „аз съм любов, аз съм в любовта”.

След като преобразувате блокажите си, кажете:

„Включвам програмата за възстановяване на богочовешката матрица на фините тела. Усилвам програмата за регенерация на клетките, енергията на здравето, младостта и красотата.”

Визуализирайте и кажете следното: „АЗ СЪМ СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ изливам златен дъжд върху моето фино тяло. Измивам всяка клетка, молекула и атом, всеки орган и всяка система, които осигуряват пълноценната работа на организма ми /включете въображението си и си представете, че усещате как изцеляващата енергия на Универсалната любов измива всяка ваша клетка, молекула, атом и т.н както отвън, така и отвътре/.”

Автор: ЕСПАВО групата

Превод: М. Петкова