40-ДНЕВНА РАБОТА ЗА ПРОБУЖДАНЕ НА КЛЕТКИТЕ И ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ДНК – Част 2

РАБОТА С ОРГАНИТЕ

„Добро утро /бел.ред.: „Добър ден” или „Добър вечер” – в зависимост от това по кое време на деня практикувате техниката/ на всички, АЗ СЪМ ТОЗИ/ТАЗИ, КОЙТО/КОЯТО АЗ СЪМ, СЪС СВЕТЛИНАТА НА ЛЮБОВТА И МЪДРОСТТА изтривам всички лъжливи убеждения, модели, програми за стареене, разрушение, болести, смърт и въвеждам всички нови програми:

ü Въвеждам програмата за РЕГЕНЕРАЦИЯ НА КЛЕТКИТЕ;

ü Въвеждам програмата за възстановяване на БОГОЧОВЕШКАТА МАТРИЦА НА ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО;

ü Въвеждам програмата за БЕЗСМЪРТИЕ НА ГЕНИТЕ В ДНК.

1. Имат ли епифизата и мазолестото тяло програма за разрушение? Да. /ако имате заболявания или неразположения в тези органи, отговорът е „да”/. Кажете „Отче наш” и молитвата към Пресвета Богородица:

„Отче наш”

Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име,

да дойде Твоето Царство,

да бъде Твоята воля,

както на небето, тъй и на земята;

насъщния ни хляб дай ни днес,

и прости нам дълговете ни,

както и ние прощаваме на нашите длъжници,

и не въведи нас в изкушение,

но избави ни от лукавия;

защото Твое е царството,

и силата, и славата вовеки.

Амин.

Молитва към Пресвета Богородица

Богородице Дево, радвай се!

Благодатна Марие, Господ е с Тебе!

Благословена си Ти между жените

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

След двете молитви кажете:

„Усилвам програмата за регенерация на клетките, енергиите на здравето, младостта и красотата. Включвам програмата за възстановяване на Богочовешката матрица на физическото тяло и включвам програмата за безсмъртие на гените на ДНК.

Намерение – ВЪЗНЕСЕНИЕ на физическото тяло – сливане с ИЗТОЧНИКА НА СВЕТЛИНАТА И ЛЮБОВТА.”

2. Хипоталамус и таламус.

„Включена ли е програмата за регенерация на клетките и енергията на здравето, младостта и красотата? Да.

Усилвам регенерацията на богочовешката матрица на физическото тяло.

Кажете молитвата „Отче наш” и молитвата „Милосърдие”:

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на тебе, да не погинем, но да се избавим чрез тебе от беди, защото ти си спасение за човешкия род. Амин.

Сега кажете отново молитвата към Пресвета Богородица.

„Включвам програмата за възнесение/вечност” на гените на ДНК.”

3. Малък и продълговат мозък.

„Новите програми са в действие.”

Прочетете отново молитвите „Отче наш” и „Милосърдие”.

4. Гръбначен стълб, гръбначно-мозъчна течност, централна нервна система.

„Включвам програмата за регенерация на клетките и енергията на здравето, младостта и красотата. Усилвам програмата за възстановяване на богочовешката матрица на физическото тяло. Включвам програмата на безсмъртието в гените на ДНК.”

РАБОТА ПО ОЧИСТВАНЕТО НА ЧАКРИТЕ

12-та чакра съединява съзнанието на Богочовека със сърцето на Единия – този, КОЙТО Е.

11-та чакра съединява съзнанието на Богочовека със съзнанието на галактическите звездни същества.

10-та чакра съединява съзнанието на Богочовека със съзнанието на Слънчевия ЛОГОС и с всички космически същества от слънчевата система.

9-та чакра обединява в едно всички енергии на Богочовека и съединява неговото съзнание със съзнанието на Земята в нейното сърце /сърцето на Земята е планетарен център, в който се проявява богочовешкото осъзнато служене в единство на всички нива на съзнание на ЕДИНИЯ/.

8-ма чакра е ЧАКРА НА ОСЪЗНАТОТО СЛУЖЕНЕ. Тя обединява съзнанието на звездните и земните енергии в Единно цяло – в съзнанието на Богочовека. Спомага за разширяването на съзнанието на душата и тялото.

7-ма чакра е чакрата на главата. Тя открива пред интелекта знанията за това, че човекът е не само земно същество. Ако имате блокаж тип „високомерие”, преобразувайте го в енерго-информационен пакет „приемане на другостта” чрез светлината на Любовта АЗ СЪМ.

6-та чакра е чакрата на ясновиждането, наречена още „очите на Шива”. Тя е свързана с ендокринните жлези. Ако тук има блокаж „превъзходство”, преобразувайте го с думите: „АЗ СЪМ преобразувам блокажа „превъзходство” в енерго-информационен пакет „кротост”.

5-та чакра – това е гърлената чакра. Тя е свързана с речта и самоизразяването чрез духотворчество. Ако има блокаж, то той е „чувство за собствена значимост”. Преобразува се с думите: „АЗ СЪМ преобразувам блокажа „чувство за собствена значимост” в „осъзнатост”.”

4-та чакра – сърдечната чакра. Тук блокажът е „равнодушие”. Преобразуване: „АЗ СЪМ преобразувам блокажа „равнодушие” в енерго-информационен пакет „милосърдие и състрадание”.

3-та чакра – слънчевия сплит. Тук е центърът на чувствените възприятия. Блокажът на тази чакра е „жажда, страст да имам”/бел.ред.: богатство, власт, контрол, отношения и т.н./. Преобразуване: „АЗ СЪМ преобразувам блокажа „жажда, страст да имам” в енерго-информационен пакет „волята на ЕДИНИЯ”.

2-ра чакра – това е сакралната чакра, центърът на силите. Блокажът на сакралната чакра е „жажда да бъда подобен на Бог и без НЕГО в себе си сам да се творя”. Преобразува се в енерго-информационен пакет „осъзнаване, че БОГ е в мен и във всичко и всички, а не аз в НЕГО.”

1-ва чакра – чакрата на оцеляването. Блокажът на тази чакра е „самоунищожение”. Преобразува се в енерго-информационен пакет „самоуважение” чрез осъзнаване на своята БОГОРЕАЛНОСТ. Кажете следното:

„АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО АЗ СЪМ, СЪС СВЕТЛИНАТА НА ВОЛЯТА ЛЮБОВ-МЪДРОСТ, изтривам всички програми за разрушение, намиращи се в чакрите ми и изпълвам всички свои чакри с изцеляващата и подхранваща енергия на Универсалната Любов. /Визуализирайте златен дъжд, който се е лее отгоре ви и измива всички органи в главата ви в лявото и дясното полукълбо, както и всичко, което е в черепа. След това си представете, че потокът на златния дъжд се излива по целия ви гръбначен стълб, преминава през чакрите ви и едновременно измива рамената ви, ръцете, целия торс, всички вътрешни органи и краката ви./

Кажете молитвите „Отче наш” и „Милосърдие”.

Следва…

Автор: ЕСПАВО групата

Превод: М. Петкова