5 ОЗДРАВИТЕЛНИ МОДУЛА ОТ Р.Г.ШАКАЕВ

Био-енерго-информационен модул „АЙНАЖОЛ – ОГЛЕДАЛЕН ПЪТ”

При визуално наблюдение на модула по вечерно време, енергията му ще активира вашия стремеж към красота и хармония, като едновременно с това ще възстанови кристалната геометрия на очите ви. Този модул подобрява зрението и възстановява ретината на окото.

„Айнажол” укрепва също и общото здраве и възстановява свойството на съзнанието да приема обективно информацията за бъдещето, на основата на логическия анализ на миналото.

Легнете и наблюдавайте модула в продължение на 15 – 30 минути всяка вечер. Най-добре е да използвате 2 еднакви модула – по един за всяко око.

Био-енерго-информационен модул „ЛЮБОВ

Модул „Любов” засилва общата енергетика на организма, помага за взаимно разбирателство между съзнателното и безсъзнателното в човека, чийто дисонанс, ако се доверим на З. Фройд, е източник на всички неврози, които тровят живота ни.

Можете да използвате модула самостоятелно или в комбинация с други модули. Той помага преди всичко за подобряване на психическото здраве. С него можете да си зареждате вода, дрехи, храна и т.н.

Био-енерго-информационен модул „ПОГЛЕД НА ЛЮБОВТА”

Това е усилен вариант на модул „Любов”. Той символизира вечната и неугасима любов на Вселената към всичко живо и мислещо. Може да се използва както от деца, така и от възрастни, които се нуждаят от постоянна защита на любовта си.

Той пази всичко и всички, свързани с любовта, повишава силата на чувствата у влюбените.

Био-енерго-информационен модул „ЗАГАДКА

Възстановява защитните свойства на организма и имунната система на човека, помага при лечение на алергии, рак, СПИН, различни наследствени заболявания. Предпазва от информационно-енергийни аномалии в пространството, планетата, Космоса.

Много е ефикасен при деца с нощно напикаване, както и за хора, страдащи безпокоен сън, раздразнителност, заболявания на бъбреците.

Био-енерго-информационен модул „МЪДРОСТ”

Този модул спада към класа на еволюционните модули-синтезатори.

Подобрява паметта, изостря вниманието, активизира интелекта на човека. На физическо ниво предотвратява заболяване от склероза и лекува главоболие. При главоболие е достатъчно да го допрете до тази част от главата, която ви боли и след 20-30 минути болката изчезва. Докато стоите с модула на главата, кажете:

„Снеми болката в главата ми, премахни спазмите на съдовете и мускулите ми”

Полезно е с негова помощ да зареждате плодове и зеленчуци.

Можете да сложите изрязан от хартия този модул от вътрешната страна на шапката си и свежестта на мислите, яркостта на възприятията, богатството на въображението ще ви бъдат верни спътници.

Из книгата на Ремизова-Бабушкина Н.Ю. “Био-энерго-информационные оздоровительные модули Р.Г.Шакаева”

Превод: Анна Димитрова