50 ТОЧКОВА МЕДИТАЦИЯ ЗА ИЗЧИСТВАНЕ ОТ ДЖОШУА ДЕЙВИД СТОУН

За да започнете тази медитация, затворете очи. След това поемете дълбоко въздух и издишайте. Призовете цялата Планетарна и Космическа йерархия за помощ при провеждането на тази медитация. А сега:

1. Призовавам за планетарно и космическо изравняване на осите и духовна интеграция и хармонизиране, което ще синхронизира правилно моя личностен АЗ с космическите енергии, ЗА ДА НАСТРОИ ИДЕАЛНО ПОТОЦИТЕ ПО МОИТЕ МЕРИДИАНИ, В МОЕТО СЪЗНАНИЕ И ВЪВ ВСИЧКИТЕ МИ ТЕЛА.

Отпуснете се напълно, бъдете като гъби /бел.ред.: попивайте/ и /позволете на Учителите да извършат своята божествена работа.

2. Призовавам Архангел Михаел да ме обгради с един златен защитен купол.

3. Призовавам Вивамус и Архангелите да протегнат своите златни ръце, като сформират мрежа, за да пречистят всякакви и всички негативни енергии в полето ми.

4. Призовавам Мелхиседек, Махатма и Метатрон, заземяващата платинена мрежа, за да пречистят енергийното ми поле в дори още по-голяма дълбочина сега.

5. Призовавам Господаря Арктур и Арктурианците да заземят своето вятърно пранично и почистващо устройство в индивидуалното ми поле.

Вижте това вятърно почистващо устройство като вид вентилатор, който е заземен в слънчевия ви сплит и издухва и почиства всички нежелани енергии извън етерната ви и телесна система. Почувствайте как праничното почистващо устройство се повдига извън вашето поле от Господаря Арктур и любимите Арктурианци.

6. Сега призовавам Джуал Кхул, Седемте Чохани, Бог Майтрея, Алах Гоби, Бог Буда и космическите Учители да заземят програмата за премахване на вътрешния страх.

Вижте я като решетка от светлина, която е заземена в 4-телесната ви система и по този начин подчертава всякакви негативни енергии или блокажи във вашите енергийни полета.

Призовавам премахването на всякакво страхово програмиране и блокажи от всеки човек, така че всеки да може да постигне своето възнесение на възможно най-високото ниво.

Вижте това страхово програмиране като черни корени, вплетени във вашето енергийно поле, които сега биват изсмуквани (като с прахосмукачка) от Учителите през вашата коронна чакра.

7. Планетарна и Космичека Йерархия, моля ви премахнете всякакво разединяващо мислене от моята 4-телесната система.

8. Моля ви също така премахнете всякакво осъдително мислене

9. и липсата на опрощение от тази 4-телесната система.

Почувствайте как тези негативни аспекти биват отнасяни от вашите енергийни полета през коронната чакра, както ненужните плевели биват изкоренявани от една хубава градина.

10. Планетарна и Космическа Йерархия моля ви махнете:

цялото ми нетърпение

11. негативен гняв, както и

12. цялата ми себичност,

13. себецентрираност и

14. нарцисизъм.

15. Моля, изкоренете:

и всякакви негативни мисъл-форми,

16. негативни чувства и

17. негативни емоции, както и

18. небалансираните архетипове от 4-телесната ми система.

19. Моля, премахнете:

и всички чувства на превъзходство или

20. на малоценност, създадени от негативното его.

21. Моля, махнете:

и съзнанието ми на вина и

22. срам, създавани от негативното его,

23. както и самото негативно его и

24. всякакво страхово програмиране като цяло.

25. Моля, почистете и премахнете:

всички извънземни импланти

26 . и негативни елементали.

27. Призовавам почистването и премахването

на всички нежелани астрални същества.

28. Призовавам Мелхиседек, Махатма, Метатрон и Космическия Вирусен Вакуум да премахнат и изсмучат: всички клинични и неклинични вируси, които пребивават в момента в някои от моите енергийни полета.

29. Моля ви също така да премахнете и да изтеглите: всички негативни бактерии с Космическата програма за изсмукване на бактериите.

30. Призовавам Архангелите и Елохимите да премахнат: всички болестни енергии от физическите, етерните, астралните и менталните носители.

31. Призовавам личните си Ангели-Лечители от Вътрешната ми сфера да изцелят, поправят и закърпят всички раздразнения, дупки и изтичания от аурата сега.

32. Призовавам Мелхиседек, Махатма, Метатрон, Архангел Михаил и Архангелите да премахнат всички неподходящи душевни фрагменти.

33. Също така моля и за възвръщането на тези душевни фрагменти от вселената, които ми принадлежат в божествения ред.

34. Призовавам и Изцеляващия ми екип и го моля сега да излекува

етерното ми тяло и да го възвърне до неговия съвършен първоначален вид.

35. Призовавам заземяването на съвършения, Монадичен, Божествен Отпечатък Тяло и/или тялото маяварупа, което да може да бъде използвано от този момент нататък, за да ускори изцеляващия ми и душевен растеж във всички нива до края на сегашния ми живот.

36. Аз призовавам също така и за цялостно пoчистване и пречистване на моята генетична линия и наследствена рода.

37. Призовавам Господаря Арктур да донесе Златния Цилиндър, който да премахне и изсмуче всички остатъчни негативни енергии в моите колективни енергийни полета.

38. Аз призовавам за почистване и пречистване на моите минали и бъдещи животи,

39. за интеграция и пречистване

на моите 144 разширения на душата от моята монада и моето Могъщо Аз съм Присъствие.

40. Сега призовавам и почистването и пречистването на цялата си карма.

Както всички вие знаете, човек трябва да балансира 51% от своята карма, за да започне първоначалния етап на своето планетарно възнесение.

Моля за възможно най-голямото изчистване на моята карма сега.

41. Сега призовавам Мелхиседек, Махатма и Метатрон да заземи една кибритена клечка от космическия огън, който много леко да доизгори моята цяла астрална, ментална и етерна шлака.

42. и сивите облаци около моето поле.

43. Моля също така и за цялостно почистване и пречистване на цялата ми Монада и самото Могъщо Аз съм Присъствие.

44. Призовавам и най-великия пречистващ процес на този свят, който е познат от Мелхиседек, Махатма, Метатрон, Господаря Михаел, Архангелите, Общината на Елохимите и от Бог.

45. Призовавам максимално космическо почистване и пречистване, така че да придобия същата чистота, която съм имал по време на моето единение с Бог, в моя съвсем първоначален, духовен вид.

А сега, отделете няколко мига тишина, за да получите тази благословия и милост.

46. Аз призовавам всички Космически и Планетарни Учители, които са се събрали тук за един Светлинен Душ от Вътрешна Любов,

47. както и Христовите/Буда/Мелхиседек атрибути, които да заменят всичко онова, което е било премахнато и почистено по милостта на Бог и Космическата и Планетарна Йерархия.

48. Най-накрая призовавам Архангел Сандалфон, Пан и Майката Земя да ми помогнат да стана: подходящо интегриран и заземен отново във своето тяло.

49. Призовавам и моите Ангели-Лечители от вътрешна сфера да балансират:

чакрите ми съвършено,

50. както и моята система от 4-ри тела.

Когато сте готови, се насладете на прекрасното чувство и кристалната чистота на вашите енергийни полета.