40-ДНЕВНА РАБОТА ЗА ПРОБУЖДАНЕ НА КЛЕТКИТЕ И ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ДНК – Част 3

ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

Можете да разберете дали имате блокаж в щитовидната жлеза, ако изпитвате ненавист към Духа на живота, суета, лъжа, лицемерие, подлост, желание за разрушение. Този блокаж се изразява като „хаос” и предизвиква усещане за загуба на интерес към живота. Преобразува се в енерго-информационен пакет „истина”.

Трансформация на блокаж „хаос”

1. Осъзнайте присъствието на тази енергия.

2. Влезте в скритите си чувства.

3. Изживейте чувствата си чрез плач или разкаяние за това, което пречи на душата ви да обича, въвежда тялото ви в заблуда и ви кара да „убивате” любовта с думи.

Симптоми на трансформацията

Ще започнете да усещате огън в сърцето, вътрешен трепет, дълбоко осъзнаване, чувство за благодарност и облекчение, лекота на тялото, радост, умиротворение.

Кажете:

„Включвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта и красотата. Със светлината на Божественото АЗ СЪМ трансформирам блокажа „старост” в енерго-информационен пакет „младост”. Целостта ми е възстановена.

Усилвам програмата за възстановяване на богочовешката матрица на физическото ми тяло. Усилвам програмата на безсмъртието в гените на ДНК.”

ТИМУС

Ако тимусът ви е блокиран, то блокажът е „обида”. За да го преобразувате, кажете следното:

„АЗ СЪМ ЛЮБОВ И МЪДРОСТ, трансформирам блокажа „обида” в енерго-информационен пакет „опрощаване“.

Усилвам програмата за възстановяване на богочовешката матрица на физическото ми тяло чрез молитвата „Отче наш“ и „Милосърдие“/бел. ред.: виж бр. 12/.

НАДБЪБРЕЧНА ЖЛЕЗА

Ако тук има блокаж, то той е „злоба“. Преобразува се в енерго-информационен блок „приемане“.

„Включвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта и красотата. Усилвам програмата за възстановяване на богочовешката матрица на физическото ми тяло чрез молитвата „Отче наш“ и „Милосърдие“.

ПАНКРЕАС

Блокажът на панкреаса е „ненавист“ и се преобразува в енерго-информационен блок „Любов и Благодарност“.

Кажете:

„Усилвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта и красотата и възстановявам богочовешката матрица на физическото ми тяло чрез молитвата „Отче наш“, „Богородица“ и „Милосърдие“.

ПОЛОВИ ЖЛЕЗИ

Кажете:

„Включвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта, красотата, творчеството и хармонията. Усилвам програмата за възстановяване на богочовешката матрица на физическото ми тяло.“

Ако имате блокаж, той е „лош/а, осквернен/а, недостоен/йна съм“. Преобразува се в енерго-информационен пакет „непорочна любов“. Кажете:

„АЗ СЪМ очиствам изкривената енергия на чувствената любов и тя се превръща в непорочна любов.“

Прочетете молитвите „Отче наш“, „Богородица“ и „Милосърдие“.

ЛИМФНА СИСТЕМА

Кажете:

“Дух на Живота и Богиньо на Земята, благодаря за възможността за осъзнато служене.”

Блокажът на лимфната система е “мъст”. Можете да го преобразувате, като кажете:

“АЗ СЪМ преобразувам блокажа “мъст” в енерго-информационен пакет „осъзнатост-приемане“. Усилвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта и красотата и възстановявам богочовешката матрица на физическото ми тяло. Включвам програмата за безсмъртие на гените на ДНК.“

Прочетете молитвите „Отче наш“ и„Богородица“.

КРЪВОНОСНА СИСТЕМА – ДУХ НА ЛЮБОВТА

„Включвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта, красотата, радостта, духотворчеството, състраданието, милосърдието, благородството, великодушието и благодарността.

Прочетете „Отче наш“.

Кажете:

„Възстановявам богочовешката матрица на физическото ми тяло.“

Прочетете молитвата „Милосърдие“.

Кажете:

Включвам програмата за безсмъртие на гените на ДНК.“

Прочетете молитвата „Богородица“.

КОСТНА СИСТЕМА – ДУХ НА ЖИВОТА

Кажете:

„Усилвам програмата за регенерация на клетките и енергиите на здравето, младостта, красотата, здравината, издръжливостта, мъжеството , самопожертвованието.

Прочетете „Отче наш“, „Богородица“ и „Милосърдие“. Кажете:

„Възстановявам богочовешката матрица на физическото ми тяло. Включвам програмата за безсмъртие на гените на ДНК.“

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ “ЗЛАТЕН ДЪЖД”

Тази визуализация измива цялото тяло, душата и аурата.

Това е цялата програма, която се прави всеки ден по веднъж по време на 40-дневната работа по препрограмирането на клетките и ДНК. В никакъв случай не бива да се прекъсва, защото иначе няма ефект. Тази програма създава ново светлинно тяло.

Автор: ЕСПАВО групата

Превод: М. Петкова