МАНТРИ ЗА ЗДРАВЕ

Мантра за общо укрепване на здравето – чете се 37 пъти.

ОМ БРАМ БРИМ БРАУМ САХ БУДХАЙЕ НАМАХ

Мантра за изцеление от труднолечими болести – чете се 37 пъти.

ЦАНЛЕГ РИНЧЕН СЕРСАН НЯ АН МЕД

ЧОЙДАГ ОНЧЕН МОНЛА ШАГЖА ТУВ

ЖАЧЕН МОНГАМ ЕНСУ ЗОГБА ЕЙ

ДЕВАР ШЕШБА ЖАДЛА ЧАГЦАЛ ЛО

ДАДЯТА ОуМ В ЕХАНЗЕ В ЕХАНЗЕ

МАХА В ЕХАНЗЕ В ЕХАНЗЕ

РАЗА САМУД ГАД Е СУХА

ЖЕГДЕН ДЕНБИ ЗОВУ ЦЕВЕГМЕД

ДУЙ МИН ЧИВА МАЛУЙ ЖОМ ЗОД ЖИН

ГОН МЕД ДУНАЛ ЖУРВА НАМЖИ ЖАВ

САНЖАА ЦЕВЕГМЕД ЛА ЧАГЦАЛ ЛОО

ОуМ АМА РАНИ ЗЕВАН ДИЕИ СУХА

Мантра, призоваваща Вселенската енергия за изцеление – чете се 37 пъти.

АКСАНФОРИЯ  РАМИНХА МИНЕЛИЕ ОЕ ФОРАМ

Author: Вестник Психо

Вестник „ПСИХО“ излиза от месец март 1990 г. Вече 21 години, без прекъсване, на вестникарския пазар. Това е първият вестник появил се след Промяната и е едно от водещите издания в областта на езотериката до днес! Вестник „ПСИХО“ обхваща широк спектър от теми, свързани с паранормалното, човешката психика, неограничените възможности на съзнанието, психическото здраве, практичната медицина, народната медицина, пси-практиките и последните новости, свързани с научното обяснение на феномените и феноменалните явления, както и други интересни аспекти от видимия и невидимия свят!

Share This Post On