Архангел Метатрон Archive

  • Бел. ред.: Тази молитва е публикувана от Мария във фейсбук групата Ангели на Светлината. Ползвайте я винаги, когато усетите нужда. Архангел Метатрон, светлина на всички Серафими, чрез Твоята най-чиста защита […]

    Молитва към Архангел Метатрон

    Бел. ред.: Тази молитва е публикувана от Мария във фейсбук групата Ангели на Светлината. Ползвайте я винаги, когато усетите нужда. Архангел Метатрон, светлина на всички Серафими, чрез Твоята най-чиста защита […]

    Continue Reading...