битка Archive

  • Преминала съм през много духовни учения, идеи, практики и тем подобни. Но, слава Богу, за повечето от тях винаги съм си имала едно на ум, защото бях повярвала още от младостта ми на съвета на Буда, да не се доверяваме на нищо, което не се съвместява с нашето вътрешно, интуитивно разбиране за нещата. И тъй като неверието ми е било повече от възможното да понеса, съм се задържала за кратко в многото предложения за израстване, които са ме засипвали. И това беше така, докато преди 5-6 години попаднах на книгите на квантовия психолог Валентин Ковачганев, на неговите идеи, които приех и за свои.

    ВАЛЕНТИН КОВАЧГАНЕВ: Ставаш висок в духа, само стъпвайки върху собствените си достижения, а не с лъскави и еднотипни „костюми“

    Преминала съм през много духовни учения, идеи, практики и тем подобни. Но, слава Богу, за повечето от тях винаги съм си имала едно на ум, защото бях повярвала още от младостта ми на съвета на Буда, да не се доверяваме на нищо, което не се съвместява с нашето вътрешно, интуитивно разбиране за нещата. И тъй като неверието ми е било повече от възможното да понеса, съм се задържала за кратко в многото предложения за израстване, които са ме засипвали. И това беше така, докато преди 5-6 години попаднах на книгите на квантовия психолог Валентин Ковачганев, на неговите идеи, които приех и за свои.

    Continue Reading...