Бхакти мантра Archive

  • Анна Димитрова Можете да работите с тази мантра за издигане на Кундалини: Аади Шакти Намо Намо СЕраби Шакти Намо Намо Притам Бхагавати Намо Намо Кундалини Мата Шакти Намо Намо Преводът […]

    АДИ ШАКТИ – КУНДАЛИНИ БХАКТИ МАНТРА

    Анна Димитрова Можете да работите с тази мантра за издигане на Кундалини: Аади Шакти Намо Намо СЕраби Шакти Намо Намо Притам Бхагавати Намо Намо Кундалини Мата Шакти Намо Намо Преводът […]

    Continue Reading...