кристал на Крион Archive

  • М. Петкова Заземяването на физическо ниво е добра възможност, но не е достатъчно. Най-добре е то да бъде както на физическо, така и на емоционално, ментално и духовно ниво. Тук […]

    Заземяване с кристала Арис

    М. Петкова Заземяването на физическо ниво е добра възможност, но не е достатъчно. Най-добре е то да бъде както на физическо, така и на емоционално, ментално и духовно ниво. Тук […]

    Continue Reading...