мегакерамики Archive

  • Продължение Много от мегакерамичните форми имат издълбани надписи на палео-санскритски, които са претърпели повреди и са нечетливи, но няколко ключови текстови пасажа могат съвсем ясно да се разчетат чрез дешифровката […]

    Пирамидите в Босна

    Продължение Много от мегакерамичните форми имат издълбани надписи на палео-санскритски, които са претърпели повреди и са нечетливи, но няколко ключови текстови пасажа могат съвсем ясно да се разчетат чрез дешифровката […]

    Continue Reading...