модули на Шакаев Archive

  • Био-енерго-информационен модул „АЙНАЖОЛ – ОГЛЕДАЛЕН ПЪТ” При визуално наблюдение на модула по вечерно време, енергията му ще активира вашия стремеж към красота и хармония, като едновременно с това ще възстанови […]

    5 ОЗДРАВИТЕЛНИ МОДУЛА ОТ Р.Г.ШАКАЕВ

    Био-енерго-информационен модул „АЙНАЖОЛ – ОГЛЕДАЛЕН ПЪТ” При визуално наблюдение на модула по вечерно време, енергията му ще активира вашия стремеж към красота и хармония, като едновременно с това ще възстанови […]

    Continue Reading...