програмиране Archive

  • В нефизическия свят сходните неща се привличат. Това означава, че положителните енергии привличат положителни, а отрицателните  –  отрицателни.  Вие ще получите негативни енергии отвън, ако сте създали негативни енергии в […]

    ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСИХИЧЕН ЩИТ ПО УИЛЯМ ХЮИТ

    В нефизическия свят сходните неща се привличат. Това означава, че положителните енергии привличат положителни, а отрицателните  –  отрицателни.  Вие ще получите негативни енергии отвън, ако сте създали негативни енергии в […]

    Continue Reading...