хинди Archive

  • Мул Мантра изписана на Хинди Мул Мантрата е мантра за балансиране на всичките 10 тела. Тя съдържа в себе си всичко, повдига Кундалини и пробужда всички чакри. „Мул” означава корен. […]

    МУЛ МАНТРА БАЛАНСИРА ВСИЧКИ ТЕЛА

    Мул Мантра изписана на Хинди Мул Мантрата е мантра за балансиране на всичките 10 тела. Тя съдържа в себе си всичко, повдига Кундалини и пробужда всички чакри. „Мул” означава корен. […]

    Continue Reading...